ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης και ενώ το μουσείο παραμένει κλειστό, το κράτος το χρηματοδότησε με 1.500.000€ από τα οποία τα 900.000€ είναι για τη μισθοδοσία 44 υπαλλήλων του.