ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΖΗΤΑ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΥΣΗ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Τριάντα τρεις βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν απο τον υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή τη «σύμβαση δωρεάς» μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση για την κατασκευή του ανελκυστήρα πλαγιάς στην Ακρόπολη των Αθηνών που εξυπηρετεί την άνοδο ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Οι βουλευτές αναφέρουν ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΠΟΑ στις 23.10.2019 στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου αλλά και από σχετικά δημοσιεύματα, «ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Ιδρύματος Ωνάση «να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση σύγχρονου ανελκυστήρα πλαγιάς (αντί του αναβατορίου), καθώς και την ανανέωση – αναβάθμιση του νυχτερινού φωτισμού» στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, ενώ σύμφωνα με το ίδιο Δελτίο Τύπου πρόκειται για κόστος που «εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,5 εκατ. ευρώ»».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έκτοτε, δεν υπήρξε κάποια αποσαφήνιση από την κυβέρνηση για τον τρόπο που θα γίνει η προαναφερθείσα χρηματοδότηση και η δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο, αν και υπήρχαν κατά καιρούς δημόσιες γενικόλογες αναφορές σε αυτήν.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν πως η σύμβαση δωρεάς, με ημερομηνία 28.02.2020 και αντικείμενο την κατασκευή ανελκυστήρα πλαγιάς στην Ακρόπολη των Αθηνών, δεν έχει δημοσίως κατατεθεί. Αντίθετα, η πλέον πρόσφατη σύμβαση που έχει μάλιστα, κυρωθεί από τη Βουλή, είναι η από 17.02.2020 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» και της «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ», με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «Repositioning Greece» για την αναβάθμιση και ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας, ύψους 800.000 ευρώ, μέσα από τέσσερα υποέργα που αναλύονται στο παράρτημα της Σύμβασης και αφορούν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες προβολής.

 

Περαιτέρω, εφόσον η από 28.02.2020 προαναφερθείσα σύμβαση δωρεάς δεν έχει επισήμως δημοσιευθεί, δεν είναι σαφής και ξεκάθαρος για τους πολίτες ούτε ο βαθμός εμπλοκής των ιδιωτικών εταιρειών στην υλοποίηση ενός δημόσιου έργου σε αρχαίο μνημείο, ούτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα οφέλη του Δημοσίου και του Δωρητή αντίστοιχα, ούτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τα παραδοτέα της σύμβασης, οι εμπλεκόμενοι φορείς επίβλεψης και υλοποίησής της, ούτε καν ποιο είναι το ύψος της χρηματικής δωρεάς.

Παρόλα αυτά και ενώ δεν γνωρίζουμε καν τους επιμέρους όρους, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των συμβαλλομένων μερών, διαβάζουμε συχνά για μετάθεση του χρονοδιαγράμματος και για συνεχείς καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, με αποτέλεσμα, φέτος, να είναι τελικά η πρώτη χρονιά από το 2004 και μετά, που δεν θα μπορεί κανένα άτομο με κινητικές δυσκολίες και καμία ημέρα του καλοκαιριού να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο. Παράλληλα, δε, υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων για την προβληματική υλοποίηση των επιμέρους εργασιών στον Ιερό Βράχο, που έχουν ήδη προκαλέσει επώνυμες καταγγελίες, επιθεώρηση του ΣΕΠΕ και εισαγγελική παρέμβαση.

Επειδή η προστασία και η διαφύλαξη των μνημείων της χώρας οφείλει να ασκείται από το κράτος στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος με διαφάνεια και λογοδοσία και οποιαδήποτε εργασία αφορά αρχαία μνημεία, νοείται παγίως ως «δημόσιο έργο», εξαιτίας του χαρακτήρα τους, ως συνταγματικώς προστατευόμενα δημόσια αγαθά υψίστης εθνικής σημασίας, καλείται ο υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

α) Την αναφερόμενη σε δημόσια έγγραφα ως «από 28/2/2020 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”», «για την κατασκευή και λειτουργία του ανελκυστήρα πλαγιάς για την άνοδο ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Ακρόπολη των Αθηνών», την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

β) Τα παραρτήματα που ενδεχομένως εμπεριέχει η εν λόγω σύμβαση, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που την αφορούν, ιδίως δε κάθε στοιχείο που αφορά το ύψος και το είδος της δωρεάς, το χρηματικό και φυσικό της αντικείμενο, τις υποχρεώσεις του Δημοσίου και τα οφέλη του δωρητή, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα του έργου που ορίζεται στη σύμβαση και τυχόν υπο-έργων αυτού.