ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (Live streaming & on demand αναμετάδοση)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

AΘΗΝΑ – Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με αφορμή την εκτεταμένη χρήση του Live streaming & της on demand αναμετάδοσης ως υποκατάστατου της θεατρικής παράστασης καλεί τα μέλη του να μην υπογράφουν συμφωνητικά για αποκλειστική ή μη παραχώρηση των δικαιωμάτων χωρίς πρότερη γνώση του Σωματείου, ενώ για όσα μέλη έχουν ήδη υπογράψει, να επικοινωνήσουν, άμεσα, με το Σωματείο.

Σε ανακοίνωσή του το ΣΕΗ αναφέρει ότι διάφορα θέατρα που χρησιμοποιούν το Live streaming & την on demand αναμετάδοσης εκμεταλλεύονται “την αντικειμενικά αδύναμη διαπραγματευτική θέσης των ηθοποιών, που καταλήγουν όχι μόνο σε εξαναγκασμό εκχώρησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους, σιωπηρά ή αόριστα χρονικά και γεωγραφικά, και δίχως αποζημίωση, αλλά και σε υπογραφή συμφωνητικών με καταχρηστικές και παράνομες ρήτρες, που αντιβαίνουν σε κάθε εργατική νομοθεσία.”

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

Εν μέσω του δεύτερου lockdown και της επανασφράγισης των θεατρικών χώρων παρατηρείται και πάλι το φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης του Live streaming & της on demand αναμετάδοσης ως υποκατάστατου της θεατρικής παράστασης.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έχοντας, ήδη, διαμορφώσει θέση για την πρακτική αυτή μέσα από την Γενική του Συνέλευση και έχοντας λάβει γνώση του καθεστώτος που διαμορφώνεται σε διάφορα θέατρα για τις προβολές αυτές,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ

τις πρακτικές εκμετάλλευσης της αντικειμενικά αδύναμης διαπραγματευτικής θέσης των ηθοποιών, που καταλήγουν όχι μόνο σε εξαναγκασμό εκχώρησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους, σιωπηρά ή αόριστα χρονικά και γεωγραφικά, και δίχως αποζημίωση, αλλά και σε υπογραφή συμφωνητικών με καταχρηστικές και παράνομες ρήτρες, που αντιβαίνουν σε κάθε εργατική νομοθεσία.

Μάλιστα, την παρούσα στιγμή, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ηθοποιών που έχουν ενεργή σύμβαση, ηθοποιών που έχουν βγει σε αναστολή και ηθοποιών που έχουν ολοκληρώσει προ καιρού τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ,

να μην υπογράφουν συμφωνητικά για αποκλειστική ή μη παραχώρηση των δικαιωμάτων χωρίς πρότερη γνώση του Σωματείου, ενώ για όσα μέλη έχουν ήδη υπογράψει, να επικοινωνήσουν, ΑΜΕΣΑ, με το Σωματείο.

Σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο τοπίο, που διαμορφώνεται σε βάρος των ηθοποιών, πολλοί θέλουν να διαμορφώσουν την κρίση σε ευκαιρία. Το ΣΕΗ όμως είναι εδώ και θα διεκδικήσει την μη προσβολή των δικαιωμάτων για κάθε έναν και κάθε μία ηθοποιό.