ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΕΓΟΥ ΚΑΙ 5ετής ΘΗΤΕΙΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

κείμενο: anyteart  1/7/21

‘Ολες οι εξουσίες στην Κατερίνα Γρέγου! Ό,τι ζήτησε η νέα καλλιτεχνική διεθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το πήρε. Με τροπολογία που κατέθεσε, στη Βουλή το ΥΠΠΟΑ στις 28/6 και ψηφίστηκε στις 29/6, πέρασαν όλες οι απαιτήσεις που έθεσε η κ. Κατερίνα Γρέγου προκειμένου να αναλάβει τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ το οποίο λειτουργεί χωρίς διευθυντή απο το 2018.

Με την τροπολογία:

  • παρέχεται πλήρης καλλιτεχνική ελευθερία στη διευθύντρια για την κατάρτιση του προγράμματος του μουσείου και του προϋπολογισμού του,
  • αφαιρείται από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. η χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του φορέα και μεταφέρεται στις αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Η διάρκεια της θητείας είναι 5ετης, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε άλλους αντίστοιχους πολιτιστικούς οργανισμούς του δημόσιου φορέα αλλά και στο ίδιο το ΕΜΣΤ όπου η θητεία είναι τριετής.

Σε ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΜΣΤ σχολιάζονται τα προβλεπόμενα από την τροπολογία, επισημαίνονται οι υπερεξουσίες που αποκτά ο καλλιτεχνικός διευθυντής και τονίζεται ότι:

  • στα καθήκοντα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή συμπεριλαμβάνεται και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθμό, ρόλο που –ελλείψει Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μέχρι τη δημιουργία του– θα έπρεπε να ασκεί ως πιο αρμόδιος ο Διοικητικός και Οικονομικός Διευθυντής. Επιπλέον, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα αξιολογεί το σύνολο του προσωπικού ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντικειμένου –αναρωτιόμαστε με ποια διαδικασία και τι είδους κριτήρια– και τέλος θα αποφασίζει μόνος του σχετικά με τη διάθεση και παραχώρηση χρήσης των χώρων του Μουσείου υπογράφοντας κάθε σχετική σύμβαση.

Επιπλέον η τροπολογία προβλέπει τον διορισμό έως και τεσσάρων Συμβούλων Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης μετά από την εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Μ.Σ.Τ. στη βάση κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Σύμβουλοι Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, των οποίων η θητεία διαρκεί όσο και εκείνη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, όχι μόνο επικουρούν αλλά και αναπληρώνουν τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Μάλιστα στο σημείο αυτό εγείρεται το εύλογο ερώτημα αν η αναπλήρωση αφορά και στις πειθαρχικές του εξουσίες – αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου.

Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται -αναφέρει η ανακοίνωση- ο ρόλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Μ.Σ.Τ. αφού μετατρέπεται σε «βοηθητικό» προσωπικό των Συμβούλων Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. “Έτσι, αναιρούνται οι επιστημονικές και επαγγελματικές του αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, και επομένως διαρρηγνύεται η συνέχεια στο έργο του Μουσείου, η οποία εξασφαλιζόταν από τον ρόλο και το έργο του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Μουσείου.”

Το Σωματείο των εργαζομένων θεωρεί, επίσης, προκλητικό, αντί για διορισμούς μόνιμου προσωπικού, τον εκτός διαδικασίας Α.Σ.Ε.Π. διορισμό των Συμβούλων Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, με αποδοχές όπως ρητά δηλώνεται να καθορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση και όχι από το Ενιαίο Μισθολόγιο, όπως του υπόλοιπου προσωπικού και χωρίς καμία αναφορά στα απαιτούμενα προσόντα τους.

“Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο Ε.Μ.Σ.Τ. –καταλήγει η ανακοίνωση- θα σταθούμε απέναντι σε κάθε απόπειρα μετατροπής του Ε.Μ.Σ.Τ. σε έναν ακόμη κοστοβόρο μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων «ημετέρων» και «κολλητών”.