ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΠΟΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

κείμενο: anyteart

ΑΘΗΝΑ – Αναστάτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων) και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών, έχει προκαλέσει το προς υπογραφή Μνημόνιο Συνεργασίας  “για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος”που εστάλη στις 11 Νοεμβρίου από το Γραφείο Υπουργού και με το οποίο ζητείται να διατυπωθούν οι απόψεις τους επί του κειμενου, εντός 48 ωρών.

Πρόκειται για μία κρατική σύμβαση που θα συνυπογράψουν ο Δήμος της Αθήνας (Κώστας Μπακογιάννης), το ΥΠΠΟΑ (Λίνα Μενδώνη) και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε (*) για να προχωρήσουν τα θέματα ανάπλασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και της δημιουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών εντός του συγκεκριμένου χώρου.

Με το μνημόνιο αυτό ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει συντονιστικό και διαχειριστικό ρόλο στο πολύπλευρο θέμα ανάδειξης αυτής της περιοχής η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη εδώ και δεκαετίες, παρά την εξέχουσα  ιστορική σημασία της σε διθενές επίπεδο.

Την πολυμερή μορφή των εργασιών ανάπλασης στη συγκεκριμένη περιοχή είχε επισημάνει, παλαιότερα, με παρέμβασή της και η παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» τονίζοντας ότι η υπάρχουσα μελέτη πρέπει «να ανασυνταχθεί με τη συνεργασία Δήμου Αθηναίων, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ (ΟΡΣΑ), ΕΑΧΑ, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που μπορεί να συνεισφέρει η μελέτη της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου Αθηναίων.» Ωστόσο, κύκλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ υποστηρίζουν ότι με το μνημόνιο αυτό το υπουργείο περιορίζεται σε ρόλο συνεργάτη καθώς ο δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει να κάνει  τη δουλειά των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ-την ανάπλαση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου  της Ακαδημίας Πλάτωνος και η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

Ειδικότερα του ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση:

“– Να συναινέσει στην υλοποίηση των απαραίτητων μελετών για την ανάπλαση της περιοχής από τον Δήμο Αθηναίων και να συνδράμει στην ολοκλήρωσή τους με κάθε τρόπο.

– Να συναινέσει στη δημοπράτηση και ανάθεση των αναγκαίων έργων από τον Δήμο Αθηναίων.

– Να συντονίζει, υποστηρίζει και διαχειρίζεται με την προσήκουσα επιμέλεια τις δράσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου.

– Να απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό και διοικητικό και έμπειρο προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης των δράσεων του παρόντος.

– Να παρέχει διοικητική και συντονιστική υποστήριξη στην εφαρμογή και υλοποίηση του παρόντος”.

Η Ιερά Οικία και Οικία του Ακάδημου μετά την ανασκαφή (φωτό:ΥΠΠΟΑ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε  αναλαμβάνει την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνιση μελέτης κατασκευής του μουσείου, τη δέσμευση πόρων για τη χρηματοδότηση των μελετών, την προετοιμασία δημοπράτησης του έργου, την απασχόληση και διάθεση  επιστημονικού, διοικητικού και έμπειρου προσωπικού για την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ ο ρόλος του υπουργείου περιορίζεται στο να  “συνδράμει με κάθε αναγκαίο μέσο για την εκπόνηση των μελετών καθώς και με κάθε υλικό αρμοδιότητας του, που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού από την εταιρία ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε..”και στο“να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εκπόνηση Μουσειακής Προμελέτης για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, ώστε να προταθούν π.χ. ο αριθμός των φιλοξενούμενων εκθέσεων, το είδος των εκθεμάτων, θεματολογία, οι απαιτούμενοι χώροι, οι απαιτούμενες χρήσεις”.

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει και στην περίπτωση των εργασιών για το μουσείο “να ασκεί την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δράσεων του παρόντος και να παρακολουθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους σκοπούς του”.

Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων από το Μάρτιο 2020, έχει εκχωρήσει σε εταιρεία υπό την επωνυμία « Εθνικός Κήπος- Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε» τη διαχείριση  του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοππάπου ο οποίος είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών.

Επίσης ότι η εταιρεία “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.”, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της, είχε ιδρυθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Μάιο του 2018, ως κρατικός φορέας που λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Επικράτειας και του Υπουργείου Υποδομών, με σκοπό τον συντονισμό του σχεδιασμού, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, με έμφαση στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε οριστεί ο καθηγητής του ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας που είχε εξαγγείλει και μια σειρά παρεμβάσεων για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, την ανάπλαση της οδού Τοσίτσα, την αποκάλυψη της κοίτης του Ιλισού κ.ο.κ.

Μετά την κυβερνητική αλλαγή του 2019 αναθεωρήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της εταιρείας και ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέχει στο εξής τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και υποδεικνύει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με υπόδειξη του Κώστα Μπακογιάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. έχει αναλάβει τώρα το στέλεχος της ΝΔ Χρόνης Ακριτίδης.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣΟ χώρος ο διαμορφωμένος σήμερα ως Αρχαιολογικό Άλσος, ταυτίζεται με την περιοχή η οποία κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Ακαδήμ[ε]ια. Οι αρχαίοι συνέδεαν την ονομασία με τον μυθικό ήρωα Ακάδημο. Η περιοχή αυτή οριζόταν από το λοφίσκο Ίππιο Κολωνό, κοντά στη σημερινή οδό Λένορμαν, και από τις όχθες του ποταμού Κηφισού, η κοίτη του οποίου βρισκόταν ανατολικότερα της σημερινής, πλησιέστερα στην Αθήνα. Από την πύλη στον Κεραμεικό η οποία ονομαζόταν Δίπυλον, οδηγούσε εδώ δρόμος μήκους 1,5 περ. χλμ., ο οποίος διέσχιζε το επίσημο νεκροταφείο της πόλης, το Δημόσιον Σ?μα. Σήμερα η διαδρομή αυτή ταυτίζεται με τις οδούς Πλαταιών-Πλάτωνος και Σαλαμίνος, μέσα από ένα πυκνοκατοικημένο και ασφυκτικό τμήμα της σύγχρονης Αθήνας.

Με πληροφορίες από kosmodromio.gr