ΛΑΪΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΥΠΠΟΑ