ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Στη Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου απονέμεται το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων  για το σύνολο του έργου της- Η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Φιλόλογος, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει γράψει μελέτες για τον ελληνικό υπερρεαλισμό και τη νεωτερική ποίηση και πεζογραφία. Έχει επίσης ασχοληθεί με τη λογοτεχνική μετάφραση.

Περισσότερα για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2018 https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2957