Η ΑΦΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

«Η Αφρική από το 1940» είναι το εμβληματικό εγχειρίδιο του Cambridge University Press στη σειρά «Νέες προσεγγίσεις στην αφρικανική ιστορία». Τώρα το σημαντικό αυτό βιβλίο κυκλοφορεί αναθεωρημένο και συμπεριλαμβάνει την ιστορία και τις μελέτες για την Αφρική από τα τέλη της χιλιετίας, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία από την οποία προέκυψε η θέση της Αφρικής στον κόσμο.

Μια ιστορία αποικιοκρατίας και ανεξαρτησίας, παρακολουθεί τις κινήσεις της πολιτικής ανεξαρτησίας, πώς οι άνδρες και οι γυναίκες, οι αγρότες και οι εργαζόμενοι, οι θρησκευτικοί και τοπικοί ηγέτες προσπάθησαν να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο που ζούσαν, εργάστηκαν και αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους .

Καλύπτοντας τον μετασχηματισμό της Αφρικής από μια ήπειρο που χαρακτηρίζεται από τον αποικισμό σε ένα σύνολο ανεξαρτήτων κρατών, ο Frederick Cooper ακολουθεί το «αναπτυξιακό ζήτημα» διαχρονικά, παρουσιάζοντας πώς τα πρώτα αποικιακά καθεστώτα και οι μετέπειτα αφρικανικές ελίτ προσπάθησαν να μεταμορφώσουν την αφρικανική κοινωνία με τους δικούς τους τρόπους. Δείχνει πώς οι άνθρωποι σε πόλεις και χωριά δοκίμασαν να βρουν το δρόμο τους σε έναν άνισο κόσμο, μέσα από περιόδους ελπίδας, απελπισίας, ανανεωμένων δυνατοτήτων και συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων. Κοιτώντας πέρα ​​από τη συζήτηση για το τί ή ποιός μπορεί να φταίει, ο Cooper διερευνά εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον.