ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tύρος, Σιδώνα, Βηρυτός, Βύβλος, Άραδος, Μοτύη, Καρχη­δόνα…: πόλεις που άφησαν η καθεμία το δικό της στίγμα στην ιστορία της Μεσογείου, πρωτοπορώντας στο εμπόριο και στη ναυτιλία. Πόλεις φοινικικές, συνδεδεμένες με έναν λαό που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα για τους ιστορικούς της Αρχαιότητας. Μολονότι οι κλασικές πηγές απονέμουν στους Φοίνικες την τιμή ότι ήταν αυτοί που μετέφεραν στη Δύση την πρώτη αλφαβητική γραφή, με βάση την οποία ανέπτυξαν οι Έλληνες το ελληνικό αλφάβητο, η φοινικική γραμματεία δεν έχει αφήσει κανένα ίχνος στην ιστορία. Επιπλέον, καθώς οι Φοίνικες ζούσαν σε μια χαλαρή συνομοσπονδία εμπορικών πόλεων-κρατών με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, και δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο κράτος με σαφώς καθορισμένα σύνορα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοήσουμε την κοινωνική τους οργάνωση.

Στο βιβλίο ο όρος “φοινικικός” χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα συγκεκριμένο σύνολο πόλεων-κρατών της Συροπαλαιστίνης που συνδέοντναν λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, είχαν κοινό ενδιαφέρον για τη ναυσιπλοϊα και το θαλάσσιο εμπόριο και μοιράζονταν ορισμένα κοινά πολιτισμικά χαρακηριστικά.

Ο Μαρκ Γούλμερ(*), αξιοποιώντας τα πορίσματα της πιο πρόσφατης ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, παρουσιάζει μια νέα αποτίμηση αυτού του συναρπαστικού αλλά μυστηριώδους σημιτικού λαού. Εξετάζοντας την ιστορία, τον υλικό πολιτισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη διακυβέρνηση, το εμπόριο και την επέκταση από την περιοχή του Λιβάνου στη Δυτική Μεσόγειο, διευρευνά τη Φοινίκη σε όλη την παράδοξη περιπλοκότητά της. Φωτίζοντας πολλά από τα μυστήρια και τις αντιφάσεις που περιβάλλουν τους Φοίνικες, ο συγγραφέας καταδεικνύει όχι μόνο τον δυναμισμό και τον πλούτο της κουλτούρας τους αλλά και τον ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπό τους στην ευρύτερη ιστορία της Μεσογείου.

(*) Mark Woolmer: νέος μελετητής της φοινικικής ιστορίας στον αγγλοσαξονικό χώρο και ερευνητικός εταίρος στη Σχολή Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Ντέραμ. Το ερευνητικό του πεδίο είναι η κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική και οικονομική ιστορία της αρχαίας Φοινίκης, η ναυτική ιστορία της αρχαίας Μεσογείου, η οικονομία της Αθήνας τον 4ο π.Χ. αιώνα, καθώς και η γραμματεία και ο υλικός πολιτισμός της Συροπαλαιστίνης.