ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ- Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

κείμενο: anyteart 24/7/21

Η Βενετία αυτή τη στιγμή κατάφερε να αποφύγει αυτό που φοβόταν πριν από μερικές εβδομάδες: την ένταξή της στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο. Κατά την 44η σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 31 Ιουλίου στο Φούτζου της Κίνας, αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί η πρωτεύουσα της λιμνοθάλασσας στις απειλούμενες περιοχές, κι αυτό, σύμφωνα με την Ουνέσκο, χάρη σε μια τροπολογία που πρότεινε η Αιθιοπία (μία από τις 21 χώρες της Επιτροπής που έπρεπε να εκφραστεί για την υπόθεση) με την οποία ακυρώθηκε η ένταξη της πόλης στον ανωτέρω Κατάλογο.

Ωστόσο, η Ουνέσκο γνωστοποιεί ότι η Βενετία παραμένει υπό ειδική επιτήρηση : στην πραγματικότητα θα πρέπει να αναπτύξει μια σαφή πρόταση για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων της (εκτός από τη διέλευση μεγάλων πλοίων απο τα κεντρικά κανάλια της λιμνοθάλασσας) και μια σειρά διορθωτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε συνεννόηση με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα συμβουλευτικά του όργανα, έτσι ώστε να επανεξεταστεί το θέμα στη 46η σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Επιπλέον, έως την 1η Δεκεμβρίου 2022, η Βενετία θα πρέπει, επίσης, να υποβάλει ενημερωμένη έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Η ιταλική κυβέρνηση αποδίδει την απόφαση της επιτροπής στην πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εκπλήρωση των συστάσεων που εξέφρασαν οι διεθνείς οργανισμοί, αποφεύγοντας έτσι την αρχική εγγραφή στον «κατάλογο κινδύνων». Ειδικότερα, αναφέρεται στο νομοθετικό διάταγμα της 20ης Ιουλίου 2021, αρ. 103 που απαγορεύει, από την 1η Αυγούστου 2021, τη διαμετακόμιση πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων (η ΟΥΝΕΣΚΟ ανέφερε το όριο των 40.000 τόνων) από το κανάλι του Αγίου Μάρκου και το κανάλι Giudecca. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις διαδικασίες κατασκευής τουλάχιστον τεσσάρων προσωρινών θέσεων για μεγάλα πλοία στην περιοχή Marghera.

Επίσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Επιτροπή εκτίμησε την πλήρη εικόνα των δράσεων που υλοποίησε η χώρα, η οποία περιλαμβάνει τη στρατηγική που περιγράφεται για τον προσδιορισμό των διαρθρωτικών και οριστικών λύσεων με τη δημοσίευση, τον περασμένο 29 Ιουνίο, της πρόσκλησης για συλλογή ιδεών και έργων τα οποία σχετίζονται με προτάσεις ελλιμενισμού για μεγαλύτερα πλοία εκτός της λιμνοθάλασσας. Η Επιτροπή σημείωσε επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαχείριση των συνεπειών της υψηλής παλίρροιας του 2019 και στις εξελίξεις του συστήματος MOSE για το οποίο η ιταλική κυβέρνηση έχει εγκρίνει σημαντικούς πρόσθετους πόρους για την ολοκλήρωση, τη συντήρηση και τις περιβαλλοντικές και τοπικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ουνέσκο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ακόμη προτεραιότητες που πρέπει να επιλύσει η Βενετία και  πρώτα απ ‘όλα τον αειφόρο τουρισμό, τα κίνητρα για τη στέγαση των κατοίκων, την ποιότητα των εμπορικών δραστηριοτήτων, την ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

«Η Βενετία έχει αποφευχθεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο της κληρονομιάς της ανθρωπότητας που κινδυνεύει», δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού, Dario Franceschini. «Χάρη στις αποφάσεις της κυβέρνησης για τον αποκλεισμό της διέλευσης μεγάλων πλοίων μπροστά από τον Άγιο Μάρκο και το κανάλι Giudecca, έχει επιτευχθεί ένα πρώτο, σημαντικό αποτέλεσμα. Τώρα, η παγκόσμια προσοχή στη Βενετία πρέπει να παραμείνει υψηλή και είναι καθήκον όλων να εργαστούν για την προστασία της λιμνοθάλασσας και να προσδιορίσουν μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης για αυτήν τη μοναδική πραγματικότητα, στην οποία ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία καλούνται να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο “Ωστόσο, ο κίνδυνος διέφυγε μόνο προσωρινά: θα πρέπει να δούμε πώς θα δεσμευτεί η Ιταλία τους επόμενους μήνες.”

Με πληροφορίες από Finestre sull’ Arte

Σχετικά με το θέμα:

STOP ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ GIUDECCA ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ