ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ (στιγμιότυπα)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Φωτογραφικά στιγμιότυπα – από το fb της έκθεσης – στην πρώτη διεθνή έκθεση βιβλίου της εποχής κορωνοϊού στη Μόσχα (2-6 Σεπτεμβρίου 2020)

“Η μελλοντική κοινωνία του 21ου αιώνα έχει ήδη διεισδύσει στην πραγματικότητά μας με τη μορφή μιας τεχνο-ουτοπίας – αναφέρουν οι διοργανωτές της μοσχοβίτικης έκθεσης. Η αξιοσημείωτη πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας επιφέρει την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, με επικεφαλής την τεχνητή νοημοσύνη. Οι πόλεις του 20ού αιώνα μετατρέπονται σε έξυπνες πόλεις, καθώς το διαδίκτυο των πραγμάτων, η επαυξημένη πραγματικότητα και το ψηφιακό σύμπαν διεισδύουν βαθιά στον φυσικό κόσμο, μετατρέποντας τη δομή των καθημερινών εμπειριών. Καθώς μεταφράζει τα βιολογικά ίχνη σε αλγόριθμους, τα δεδομένα εξελίσσονται για να δημιουργήσουν ένα νέο είδος καπιταλισμού – βασισμένο σε τεχνολογίες που μπορούν να προβλέψουν την ανθρώπινη κρίση και συμπεριφορά.”

Σχετικά με το θέμα:

“FUTUR-ING”- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ(ελληνική συμμετοχή)