ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Δέκα έργα για τον πολιτισμό, ύψους άνω των 6 δις ευρώ, προτείνει, ανάμεσα στα άλλα (500 και πλέον), η Ιταλία για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκτησης – το ταμείο βοήθειας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Covid.

Τις προτάσεις για τον πολιτισμό συνέταξε το ιταλικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και θα κατατεθούν στο Ταμείο τον Ιανουάριο 2021.

Περιλαμβάνονται:.

1. Σχέδιο για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρία χρόνια)
Το προτεινόμενο έργο έχει στρατηγική σημασία δεδομένου ότι τροφοδοτεί ολόκληρο το σύστημα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού καθώς και τις δραστηριότητες της ίδιας της διοίκησης. Η συνειδητοποίηση ότι η ψηφιακή επανάσταση μπορεί να βελτιώσει ριζικά τόσο την αποτελεσματικότητα ενός ολόκληρου συστήματος όσο και το επίπεδο προσβασιμότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών έχει καθορίσει τα τελευταία χρόνια και στο MIBACT ορισμένες σημαντικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο τον καθορισμό προγραμμάτων για τα τρία θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος τουρισμού – πολιτισμού – κληρονομιάς.

2. Έκτακτο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης για μουσεία και πολιτιστικούς χώρους (500 εκατομμύρια σε τρία χρόνια)
Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει επίσης πλήρως τη δημόσια και ιδιωτική ιστορική-αρχιτεκτονική κληρονομιά και όλες τις υποδομές και πολιτιστικές υπηρεσίες που απαιτούν υψηλής έντασης ενέργεια λόγω των αναγκών κλιματισμού, φωτισμού, επικοινωνίας, ασφάλειας κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, όσον αφορά τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία, οι επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλουν στον περιορισμό των δημοσίων δαπανών, ενώ, μέσω οικονομικών και φορολογικών παραχωρήσεων, θα προωθήσουν μια τεράστια παρέμβαση στην ενεργειακή απόδοση της ιδιωτικής ιστορικής κληρονομιάς.

3. Σχέδιο σεισμικής ασφάλειας για θρησκευτικά κτίρια (1 δισεκατομμύριο σε τρία χρόνια) Το έργο προτείνει τη μεγαλύτερη επέμβαση που έχει γίνει ποτέ για να αποφευχθεί ο κίνδυνος από σεισμούς στα έργα πολιτιστικής κληρονομιάςμε ιδιαίτερη έμφαση στις: εκκλησίες και τις λεπτές δομές τους (καμπαναριό και πύργοι). Το σεισμικό ζήτημα που εφαρμόζεται στη μνημειακή κληρονομιά έχει απασχολήσει έντονα τις αρχές από τεχνικής-επιστημονικής πλευράς όσο και από οργανωτικής ενώ νέες νομοθετικές ρυθμίσεις συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης κινδύνων για ιταλικούς ιστότοπους και πολιτιστικούς χώρους (10 εκατομμύρια ευρώ)
Το έργο συστηματοποιεί ορισμένες ενέργειες που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε ιστότοπους MiBACT (σαρωτής αναγνώρισης, παρακολούθηση βίντεο, Wi-Fi, RFID, τηλεφωνικά δεδομένα) και αποτελεί ένα Εθνικό Λειτουργικό Κέντρο που συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα και πληροφορίες από δορυφορικά δεδομένα και δεδομένα αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα ευρωπαϊκά και εθνικά συστήματα παρατήρησης της Γης Copernicus και COSMO-SkyMed, που συνδέονται με τα ιδρύματα MiBACT, με τη νεοσύστατη Εθνική Δομή για την παρατήρηση της Γης και την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

5. Κινηματογράφιση και οπτικοακουστική διεθνοποίηση: επέκταση (500 εκατομμύρια)
Το έργο στόχο έχει την υποστήριξη της αλυσίδας παραγωγής στη βιομηχανία του κινηματογράφου και την οπτικοακουστική παραγωγή, διευκολύνοντας επίσης τις επενδύσεις από ξένες εταιρείες και φορείς. Η υποστήριξη προτάσσει την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού οπτικοακουστικού τομέα και προτείνει επενδύσεις στην κατασκευή εγκαταστάσεων, στούντιο και θερμοκοιτίδων εταιρειών που ειδικεύονται στην παραγωγή και μετά την παραγωγή. Η υποστήριξη της αλυσίδας εφοδιασμού που είναι δομημένη βάσει αυτού του σχεδιασμού θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στην εθνική επικράτεια+, ευνοώντας, ταυτόχρονα, την υποστήριξη και ενίσχυση των τεχνικών εφοδιαστικών αλυσίδων που εμπλέκονται στην παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων.

6. Εθνικό σχέδιο χωριών – Ανάπτυξη ιστορικών κέντρων, χωριών, εσωτερικών περιοχών και αγροτικής κληρονομιάς (1,7 δισεκατομμύρια σε τρία χρόνια)
Προτείνεται βελτίωση στους προορισμούς που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως από την άποψη του τουρισμού αλλά διαθέτουν δυναμισμό, τοπίο και πολιτιστικό δυναμικό, ώστε να επεκτείνουν την τουριστική-πολιτιστική δυνατότητα της χώρας, διασφαλίζοντας εποχική προσαρμογή, μετριασμό του υπερτουρισμού και μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις του τομέα.

7. Ενίσχυση των συνεισφορών σε ιδιώτες για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς (100 εκατομμύρια)
Στόχος του έργου είναι η χρηματοοικονομική συμμετοχή του Κράτους με τη μορφή συνεισφορών για την εκτέλεση, από τον ιδιοκτήτη, ή τον κάτοχο, παρεμβάσεων διατήρησης και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου όχι μόνο να διασφαλιστεί η προστασία των μη κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά και να ευνοηθεί η ευρύτερη χρήση τους προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας.

Υπό ανάπτυξη παραμένουν τα θέματα:.

8. Διάθεση εργαζομένων στον τουρισμό

9. Τουριστικές επενδύσεις. Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός ταξιδιωτικών πρακτορείων και ταξιδιωτικών πρακτορείων

10. Εθνικό δίκτυο 5G

 

Πηγή: finestre sull’ arte