ΧΩΡΙΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΟ ΓΕΗΛ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tο Πανεπιστήμιο του Γέιλ αποφάσισε να μη δεχτεί νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης το 2021 «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τμήμα διαθέτει πόρους για να υποστηρίξει επαρκώς τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές του κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19″, αναφέρεται σε ειδοποίηση προς υποψήφιους στον ιστότοπο του προγράμματος επισημαίνοντας ότι “η μονοετής αναστολή των εισαγωγών συνδέεται άμεσα με την τρέχουσα κρίση COVID-19 και δεν θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις πέραν ​ αυτής»

Το πανεπιστήμιο διευκρινίζει ότι επέλεξε να ενισχύσει τους υπάρχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι το δεύτερο εξάμηνο έχασαν ξαφνικά την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και άλλες ερευνητικές εγκαταστάσεις, δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένα ταξίδια για τις σπουδές τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τρομακτική προοπτική περαιτέρω μείωσης των θέσεων εργασίας, ήδη σπάνιες, σε έναν ανταγωνιστικό τομέα.