ΠΡΟΤΑΣΗ Μ. ΚΟΡΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ΑΘΗΝΑ – Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στη χθεσινή του συνεδρίαση, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της πρότασης της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και του καθηγητή Μανόλη Κορρέ, για την αποκατάσταση της δυτικής προσπέλασης της Ακροπόλεως. Σκοπός της πρότασης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην Ακρόπολη, προκειμένου να αρθούν εσφαλμένες επεμβάσεις του παρελθόντος, να αναδειχθεί ο μνημειακός χαρακτήρας της πρόσβασης στον Ιερό Βράχο και να επιλυθούν τα θέματα διαχείρισης της κυκλοφορίας των επισκεπτών. Θα ακολουθήσει η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης επί της εφαρμογής των επεμβάσεων αποκατάστασης.

Η πρόταση εξετάστηκε από την Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως στις 22 Ιανουαρίου και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ καθηγητής Μανόλης Κορρές.  Η εν λόγω πρόταση υπαγορεύεται από την ανάγκη να αποκατασταθεί η ανάβαση προς την Ακρόπολη στο σύνολό της, ή σε ικανό για την χρήση της μέρος, σε συμφωνία προς την αρχαιολογική τεκμηρίωση για λόγους ορθής πρόσληψης της μορφής των μνημείων και των εδαφικών διαμορφώσεων. Τονίζεται ότι η εκ μέρους του επισκέπτη ορθή πρόσληψη της μορφής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αρχαίων μνημείων είναι στόχος υψηλός και αυτοτελής. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της πρόσβασης του τεράστιου όγκου των επισκεπτών της Ακρόπολης και να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής τους.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων οι οποίοι ζήτησαν να πληροφορηθούν τη σκοπιμότητα της νέας παρέμβασης πρότασης της ΕΣΜ επισημαίνοντας  ότι η εισαγωγή “πρότασης”στο ΚΑΣ δεν συνιστά ορθή διοικητική και επιστημονική διαδικασία.

Ο Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος του ΚΑΣ κ. Γ. Διδασκάλου και ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ κ.Μ.Κορρές διαβεβαίωσαν τους παρισταμένους ότι πρόταση της ΕΣΜΑ είναι να πραγματοποιηθεί μελέτη για τη δυτική πρόσβαση της Ακρόπολης η οποία θα κατατεθεί στην επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα παρουσιαστεί για συζήτηση σε διεθνές συνέδριο για τις επεμβάσεις στην Ακρόπολη το οποίο η ΕΣΜΑ δεσμεύεται να πραγματοποιήσει τον Σεπτέμβριο του 2021. Μάλιστα διαβεβαίωσαν-όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΑ – ότι μετά το διεθνές συνέδριο θα κατατεθεί η μελέτη στα συμβούλια για την κατά νόμο έγκριση και ότι αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.

 

περισσότερα για την πρόταση στο αναλυτικό δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ:

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3652