ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Το ΥΠΠΟΑ προχώρησε στη σύνταξη νέας διάταξης νόμου με την οποία αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο διορισμού των καλλιτεχνικών διευθυντών και των αναπληρωτών τους στα δύο κρατικά θέατρα (Εθνικό και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος).

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει την επιλογή και το διορισμό του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δ.Σ. των θεάτρων καθώς και συγκεκριμένα προσόντα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή για την επιλογή των καλλιτεχνικών διευθυντών. Στην ίδια ρύθμιση προβλέπεται και ο νέος τρόπος διορισμού των αναπληρωτών καλλιτεχνικών διευθυντών των κρατικών θεάτρων.

Το ανωτέρω σχέδιο διάταξης νόμου θα κατατεθεί ως τροπολογία σε κάποιο από τα νομοσχέδια της κυβέρνησης σύμφωνα με το νομοθετικό προγραμματισμό της Βουλής. Μετά τη ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προχωρήσει και στην ανακοίνωση των προσώπων που θα συνθέτουν την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του επόμενου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.